नेदरलँड्समध्ये विलीन आणि अधिग्रहण

हॉलंडमधील कंपनी विलीनीकरणास किंवा अधिग्रहणात नेणा .्या चरणांचा सद्य लेखात विचार केला आहे. अशी एक पायरी म्हणजे "डाइ डिलिजन्स" (किंवा डीडी) नावाची तपासणी. संबंधित कंपनीची वास्तविक स्थिती स्पष्ट करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. व्यवहाराबद्दल अंतिम निर्णय कळविणे आणि खरेदीची परिस्थिती समायोजित करणे या उद्देशाने डीडी संभाव्य जोखमीचे मूल्यांकन करण्यास परवानगी देते.

गोपनीयतेचा करार / करार न करणे

विलीनीकरण आणि अधिग्रहण करण्याच्या वाटाघाटीच्या अवस्थेत पक्ष बहुतेकदा गोपनीयतेचा करार (स्वाक्षरी न करणे) वर स्वाक्षरी करतात, जेणेकरून तात्पुरत्या खरेदीसंदर्भात सामायिक केलेली कोणतीही गोपनीय माहिती गुप्त राहते. अशाप्रकारे, विक्रेता पुरविलेल्या माहितीच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणाचा धोका कमी करते. जोखीम आणखी कमी करण्यासाठी कधीकधी करारात दंड खंड समाविष्ट केले जातात.

हेतूची घोषणा (डीओआय)

गोपनीयतेच्या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, (अंतिम) खरेदीदाराने परिश्रमपूर्वक काम पूर्ण केले आणि सुरुवातीच्या वाटाघाटी बंद केल्या गेल्या, पक्षांनी कंपनीच्या अधिग्रहणासंदर्भात पुढील वाटाघाटीसाठी अटी प्रदान करणार्‍या हेतूची घोषणा (डीओआय) तयार केली. डीओआयमध्ये सामान्यत: पुढील गोष्टी असतात (यादी पूर्ण नाही)

 • कंपनी ताब्यात घेण्याच्या प्राथमिक वाटाघाटी पक्षांदरम्यान होतात;
 • जर वाटाघाटी अनन्य असेल (अचूक अनन्य कालावधीसह);
 • कोणत्या परिस्थितीत पक्षांना वाटाघाटी थांबविण्याची परवानगी मिळते;
 • अधिग्रहण अंतिम करण्यासाठी नवीनतम तारीख;
 • पुढील अधिग्रहणाच्या टप्प्यात जाण्यासाठी पक्षांना (सर्वसाधारण प्रकरणात - परिश्रमपूर्वक पूर्ण करणे) अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

परिश्रमपूर्वक परिश्रम

दुस-या टप्प्यात खरेदीदार थकीत तपासणी (“डीडी”) नावाचे ऑडिट करते. संबंधित कंपनीची स्थिती आणि संभाव्य जोखीम स्पष्ट करणे यासाठी हा एक तपास आहे, ज्यायोगे खरेदीदारास संभाव्य व्यवहाराबद्दल माहिती देण्याचा निर्णय घेता येईल. डीडी निकाल सामान्यत: निर्णायक खरेदी कराराच्या अटींमध्ये आणि विक्रेत्याच्या निवेदनात आणि हमीमध्ये देखील प्रतिबिंबित होतात.

खाली दिलेली (सर्वसमावेशक) यादी डीडी तपासणीसाठी काही सामान्य विषय सादर करते:

 • मानव संसाधन / करार (कामगारांसाठी);
 • भाडेकरूंसाठी रिअल इस्टेट / करार;
 • संभाव्य आणि सद्य कायदेशीर कार्यवाही;
 • बौद्धिक मालमत्ता आणि परवान्यांचे अधिकार;
 • (सिव्हिल) दावा;
 • विमा प्रकरणे;
 • वित्त
 • कर.

हे तपशील कंपनीचे मूल्यांकन करणे आणि त्याची खरेदी किंमत निश्चित करणे ही महत्वाची बाब आहे. ते खरेदीच्या करारामध्ये हानी आणि हमीसाठी आधार म्हणून काम करू शकतात. कायदेशीर डीडी तपासणी व्यतिरिक्त, आर्थिक आणि वित्तीय (कर) डीडी परीक्षा घेणे देखील महत्वाचे आहे.

विक्रेता डीडी

प्रत्येक वेळा विक्रेते ताब्यात घेण्याच्या वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वीच स्वतःचे डीडी तपासणी (किंवा विक्रेता डीडी) देखील करतात. वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत अप्रिय आश्चर्य टाळण्यासाठी कंपनीच्या समस्या वेळेत निश्चित केल्या जाऊ शकतात.

खरेदीचा करार

डीडी परीक्षा संपल्यानंतर आणि निकाल लागल्यानंतर पक्ष खरेदी कराराच्या तरतुदींबाबत वाटाघाटी करण्यास सुरवात करतात. या करारामध्ये अनिश्चित घटनांशी संबंधित जोखीम, आर्थिक आणि इतर आणि पक्षांमध्ये त्यांचे वितरण यांच्यावरील कलमे समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, डीडी परीक्षेत असे दिसून आले आहे की पेन्शन फंड किंवा कर अधिका authorities्यांकडून दावे अपेक्षित आहेत, तर विक्रेता विक्रेत्याकडून (किंवा खरेदीच्या किंमतीत बदल) विशिष्ट हमी किंवा हमीची विनंती करू शकतो.

वाटा / मालमत्ता खरेदीचा करार

कंपनीच्या संपादनात सहसा शेअर व्यवहार असतो. खरेदीदाराने खरेदीदाराच्या समभाग खरेदीदाराच्या कराराद्वारे विक्रेत्याकडे असलेले समभाग मिळविले. काहीवेळा व्यवहाराचा वेगळा प्रकार निष्कर्ष काढणे आवश्यक असते, उदा. जर एखादी कंपनी विकत घ्यायची असेल तर ती कायदेशीर व्यक्तीपेक्षा सामान्य भागीदारी किंवा एकमेव मालक असेल तर. अशा परिस्थितीत कंपन्या मालमत्ता खरेदीच्या कराराच्या आधारावर दायित्वे आणि मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास पात्र असतात.

शेअर किंवा मालमत्ता खरेदीच्या करारावर स्वाक्षरी करणे

पक्षांद्वारे व्यवहाराच्या अटींशी सहमत झाल्यानंतर (कायदेशीर हस्तांतरणाची तारीख आणि व्यवहाराचा आधार), ते भाग किंवा मालमत्ता खरेदीच्या करारावर स्वाक्षरी करतात (किंवा विलीनीकरणासारख्या कराराचा दुसरा प्रकार). या टप्प्याला सहसा “स्वाक्षरी” म्हणून संबोधले जाते. सहसा कायदेशीर शीर्षक हस्तांतरण अनेक कारणांमुळे आठवड्यांत किंवा काही महिन्यांनंतर होते, उदा. खरेदीदारास व्यवहारासाठी पुरेसा वेळ देणे. सामायिक किंवा मालमत्ता खरेदीच्या करारामध्ये निराकरण किंवा आवश्यक अटींचा समावेश असू शकतो ज्याची पूर्तता केली जाणे आवश्यक आहे आणि शीर्षक हस्तांतरणापूर्वीचा कालावधी निर्दिष्ट करू शकतो.

व्यवहार संपत आहे

सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार झाल्यानंतर आणि त्यातील सर्व आवश्यकता पूर्ण झाल्या किंवा कालबाह्य झाल्या गेल्यानंतर हा व्यवहार संपला. त्यानंतर हस्तांतरणाशी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली जाते आणि जर एखादी समभाग खरेदी होत असेल तर वास्तविक शेअर्स हस्तांतरित केले जातात. बहुतेक सामान्यपणे हस्तांतरण खरेदी किंमतीच्या देयकाच्या विरूद्ध (किंवा त्यातील काही भाग, जर तेथे एखादी मिळकत तरतूद असेल तर) घेतली जाते. नेदरलँड्समध्ये कंपनीच्या शेअर्सची बदली लॅटिन नोटरीद्वारे तयार केलेल्या हस्तांतरणाच्या कार्याद्वारे केली जाते.

आपण कंपनी अधिग्रहणासाठी कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यास किंवा विकण्यास स्वारस्य असल्यास, खाली आमचे लेख शोधा:

डच बीव्ही कंपनीबद्दल अधिक माहिती हवी आहे?

एक विशेषज्ञ संपर्क साधा
नेदरलँड्स मध्ये सुरूवात आणि वाढत्या व्यवसायासह उद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी समर्पित.

संपर्क

चे सदस्य

मेनूशेवरॉन-डाउनक्रॉस-सर्कल